0
Hướng dẫn đăng kí khóa học DSH tại TU Freiberg.
Hướng dẫn đăng kí khóa học DSH tại TU Freiberg.

Các giấy tờ cần mang theo: Aufenhaltstitel : Thẻ cư trú xin ở ausländerbehörde Studentenausweis : Thẻ sinh viên của trường Geld : 1500...

Read more »

0
Điều kiện và lịch trình học dự bị tại Đức
Điều kiện và lịch trình học dự bị tại Đức

I. Lớp dự bị đại học của Đức mở ra với những mục đích nào? Trước khi được chấp thuận vào học tại một Trường Đại học ở Đức, theo nguyên t...

Read more »

0
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI ĐỨC
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI ĐỨC

Nếu bạn đang ấp ủ một kế hoạch đến thăm nước Đức xinh đẹp, vậy thì đừng bỏ qua những văn hóa ứng xử của người Đức được đề cập dưới đây.  C...

Read more »
 
 
Top